Ubica’t activitat de Geografia a 4t d’ESO

Ubica’t activitat de Geografia a 4t d’ESO

ACTIVITAT UBICA’T DE 4t D’ESO

L’alumnat de 4t ESO desenvolupa l’activitat Ubica’t per tal d’assolir els coneixements de Geografia rebuts al llarg de l’etapa. En aquest sentit, realitzen una competició per parelles en la que han d’esbrinar el nombre més gran de territoris i espais geogràfics mitjançant una aplicació interactiva en la pissarra digital. Els mapes polítics amb els quals treballen són, d’entre altres, de Catalunya i les seves comarques, Espanya, províncies i territoris, Itàlia, Europa o Àsia.

Està previst realitzar una final entre la millor parella del grup AC i la millor parella del grup BC. El treball en parella facilita l’aprenentatge cooperatiu, l’assoliment de les competències de Ciències Socials, millora la motivació per participar i recolza els lligams entre l’alumnat.

Carlos Doménech, professor Ciències Socials