Treball per Projectes: a 1r d’ESO treballem amb l’Aula Mòbil

Treball per Projectes: a 1r d’ESO treballem amb l’Aula Mòbil

L’alumnat de 1r ESO ha realitzat el seu treball per projectes amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona a través del programa educatiu Barcelona Aula Mòbil.

El tema d’aquest any ha estat: ISLAMOQUÈ? Amb el projecte de Barcelona Aula Mòbil, s’intenta defensar la necessitat d’educar els actuals “nadius digitals” per ensenyar-los a fer-ne un ús responsable del mòbil i les tauletes. L’objectiu del projecte principal és acostar als joves les possibilitats de les noves tecnologies com a eina educativa i com a manera d’entendre de forma pràctica quins elements audiovisuals estan a la seva disposició. Al mateix temps, vol ajudar-los a ser conscients de la seva incidència en la societat i del seu potencial com a eina educativa.

Les fases del projecte van ser una sessió inicial on el professorat vàrem explicar el projecte a l’alumnat de 1r. La fase següent va consistir en la visita al centre d’un grup de monitors especialitzats que expliquen a la classe els fonaments del llenguatge audiovisual. A més ajuden i guien als alumnes a través de la planificació i rodatge d’un curtmetratge d’1-2 minut sobre la temàtica escollida. Tant la gravació com el muntatge es realitzen mitjançant tauletes.

Un cop finalitzat tots els curts i visualitzats per tot els/les participants, ells mateixos van escollir el millor curtmetratge que els representarà.

Jordi Albiol, Coordinador del Treball per Projectes.