Treball de síntesi de 3r d’ESO: Una Barcelona per descobrir.

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries on els alumnes haurien de ser capaços de desenvolupar competències bàsiques treballades en les diferents matèries al llarg del curs. Els alumnes han de fer un treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO i un Projecte de Recerca a 4t d’ESO.

Es tracta d’un treball d’investigació i treball col·laboratiu relacionat amb els barris de Barcelona: Eixample, Gràcia i la Rambles. Els alumnes de l’institut desconeixen alguns dels barris de Barcelona, per això cal donar una mirada més àmplia de la Barcelona que coneixen. Els temes que tracten en aquest treball de síntesi són: Envasos indústria alimentària, Contaminació CO2 i/o acústica,

Es tracta d’un treball d’investigació i treball col·laboratiu relacionat amb els barris de Barcelona: Eixample, Gràcia i la Rambles. Els alumnes de l’institut desconeixen alguns dels barris de Barcelona, per això cal donar una mirada més àmplia de la Barcelona que coneixen. Els temes que tracten en aquest treball de síntesi són: Envasos indústria alimentària, Contaminació CO2 i/o acústica, Expressió, Rutes literàries, Llocs emblemàtics de Barcelona.