Treball de síntesi de 2n d’ESO: Collserola

Treball de síntesi de 2n d’ESO: Collserola

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries on els alumnes haurien de ser capaços de desenvolupar competències bàsiques treballades en les diferents matèries al llarg del curs. Els alumnes han de fer un treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO i un Projecte de Recerca a 4t d’ESO.

Es tracta d’un treball d’investigació i treball col·laboratiu relacionat amb la Serra de Collserola. El treball està format per una sèrie de sortides i activitats per conèixer millor aquest entorn que tenim molt a prop de l’institut, i cal que sàpiguen aprofitar tots els recursos que ens ofereix, així com eines per conservar-lo i respectar-lo. L’alumnat haurà d’assolir les competències per conèixer, entendre i respectar un entorn natural com és el parc de la Serra de Collserola.

Han fet senderisme, orientació i una sortida amb bicicleta per la Carretera de les Aigües gaudint de l’Skyline de Barcelona.

Aquí us deixem alguna de les fotos de l’alumnat de 2n d’ESO.