Treball de síntesi de 2n d’ESO: Collserola

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries on els alumnes haurien de ser capaços de…

Treball de síntesi de 3r d’ESO: Una Barcelona per descobrir.

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries on els alumnes haurien de ser capaços de…