Treball de síntesi de 2n d’ESO: Collserola

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries on els alumnes haurien de ser capaços de…