STEM Sessió 5: Les vitamines: Què són?

STEM Sessió 5: Les vitamines: Què són?

Sessió 5: Vitamines: Què són?

Aquesta setmana hem aprés que són les vitamines. Hem determinat el contingut de Vitamina C de diferents tipus de sucs comercials i hem pogut observar les propietats antioxidants d’aquesta vitamina.

  • Determinació del contingut de Vitamina C:

Per determinar el contingut de vitamina C de diferents sucs. Hem realitzat el següent experiment: En diferents recipients calibrats hem posat 10 ml de cadascun dels sucs. Amb una pipeta Pasteur, afegim 10 gotes d’una solució de midó en aigua i barregem. A continuació, amb una altra pipeta Pasteur anem afegint gota a gota Lugol (el iode que tenim a casa per les ferides) mentre anem barrejant el suc, contem les gotes que ens fan falta per a que la solució canviï cap a un color blau/morat.

Com és que cada suc canvia de color amb un nombre de gotes diferent? Perquè passa això? La resposta la trobem en les reaccions químiques. El midó de la solució canvia de color al entrar en contacte amb el iode, però, al tenir Vitamina C, el iode reacciona primer amb aquesta, oxidant-la. Quan ja no hi ha més vitamina C per oxidar, el iode reacciona amb el midó donant el color morat. Per tant, el suc que més gotes necessita per canviar de color és aquell que més quantitat de Vitamina C presenta.

Vitamina C

  • Capacitat Antioxidant de la Vitamina C:

Has mossegat mai una poma i l’has deixada després exposada a l’aire? Si ho has fet, hauràs observat que al cap d’uns quants minuts la superfície de la fruita s’ha tornat marró. El canvi de color es produeix per l’acció de l’oxigen atmosfèric sobre la carn de la fruita exposada.

Utilitzant una solució de vitamina C, podràs provar els efectes antioxidants de la vitamina sobre la superfície d’una poma. Només cal pelar i ratllar una poma. La separem en dos plats i a un d’ells afegim una mica de suc de llimona o taronja (fruites amb un gran contingut de Vitamina C), l’altre, l’utilitzarem com a control. Després d’uns minuts, la poma d’un dels dos plats comença a posar-se marró. Saps quina? Prova-ho a casa!

 

“Las ciencias aplicadas no existen, sólo las aplicaciones de la ciencia.” (Louis Pasteur- Químic i microbiòleg)

 

Joana Segura i Maria López doctorandes responsables del programa STEM