STEAM, 2a sessió del mòdul de Jocs Matemàtics

El segon dia d’STEM vam estudiar la proporció “perfecta”, el número auri, que era igual a 1.618. Si , per exemple, a una línia recta, la tallem a un punt tal que la longitud de la primera línia(a) més la segona(b) partida per la línia a és igual a la recta b partida per a, es compleix aquesta proporció. Les estatues a l’antiga grècia, les targetes de metro segueixen aquesta proporció perquè diuen que es harmoniosa.

David Díaz, alumne de 4t d’ESO