Setmana internacional del cervell: 1r de batxillerat a la conferència “Construint cervells per a robots”

Setmana internacional del cervell: 1r de batxillerat a la conferència “Construint cervells per a robots”

El passat 13 de març els alumnes de 1r i 2n de batxillerat vam poder gaudir de la conferència: “Construint cervells per a robots”, acte patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona, dintre de la setmana internacional del cervell.

El Sr. Jordi-Ysard Puigbò Llobet, membre de la plantilla del Grup de Sistemes sintètics, perceptius, emotius i cognitius (SPECS), de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ens va fer definir la intel·ligència. Alguns conceptes que van sorgir van ser: la capacitat de resoldre problemes i d’interpretar la realitat.

La intel·ligència artificial és un camp de la informàtica relativament nou que busca desenvolupar algoritmes capaços d’aprendre i prendre decisions racionals de forma autònoma. A la pràctica aquests algoritmes no són del tot eficients, ja que són capaços de marcar patrons, però no de captar l’essència de les coses. Això és degut a què encara no entenem les claus de l’aprenentatge humà.

Alguns dels problemes tècnics amb els quals es troben els programadors són com fer que el robot agafi objectes amb la força necessària perquè l’objecte no caigui o es trenqui.

Mireia López, Pau Rueda i Lluc Selma (1r de Batxillerat).