Setmana del Cervell. Què fan les proteïnes perquè el teu cervell pugui aprendre? 2n de batxillerat amb Sian Wilson, conferència en anglès.

Setmana del Cervell. Què fan les proteïnes perquè el teu cervell pugui aprendre? 2n de batxillerat amb Sian Wilson, conferència en anglès.

Last Tuesday, on the 14th, Sian Wilson, a biochemistry student from York univetsity came to our high school. She gave us a spech in English about the paper that proteines have in our brain activity. Then she answered the questions that students had about the topic.

Carles Baró, 2n de batxillerat A

El dimarts 14 de març va venir al institut Sian Wilson, una alumna de la carrera de bioquímica a la universitat de York. Ens va fer un conferència en anglès sobre el paper que tenen les proteïnes en la activitat cerebral,després va fer una ronda de preguntes on ens va resoldre dubtes sobre el camp.

Yizheng Jiang, 2n de batxillerat A