Saló de l’Ensenyament: 4t d’ESO i 2n de Batxillerat recerquen opcions de futur.

Saló de l’Ensenyament: 4t d’ESO i 2n de Batxillerat recerquen opcions de futur.

Com cada curs, seguint  el pla d’orientació del centre, l’alumnat de 4t de la ESO i de 2n de BTX han anat al Saló de l’Ensenyament per acabar de consolidar el treball d’orientació fet a les tutories de l’institut.”

L’orientació de l’alumnat és una de les peces clau en el nostre Projecte Educatiu de Centre, en el que el Pla d’acció tutorial te per objectiu acompanyar a l’alumnat en el seu itinerari en l’ensenyament obligatori i postobligatori per aconseguir definir a partir dels interessos i les habilitats dels estudiant el perfil de sortida més adient. 

Simón Aparicio, Orientador