Renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Barcelona 18 d’octubre. Universitat Pompeu Fabra.


Aquest matí a la Universitat Pompeu Fabra cinc representants dels delegats i de les delegades d’Escoles Verdes-Agenda 21 han participat en el debat de la Convenció de Signants per la Renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Amb altres nois i noies d’instituts de Barcelona han treballat fent aportacions als objectius de l’esborrany del Compromís.

Objectius
1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat
2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi
3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència
4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions 0: de la Barcelona guapa a la Barcelona intel·ligent
5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable
6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva
7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada
8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una
economia que la incorpori
9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització
amb coneixement de causa
10. Prevenció, proactivitat i lideratge: de la resposta puntual a la resiliència.

http://79.125.122.194/agenda21/ link Agenda 21: Jornada 18 d’octubre.