Química interactiva. 2n de batxillerat a la Universitat de Barcelona

quimica interactiva 2n btx UB
Ahir, els estudiants de segon de Batxillerat van tenir oportunitat de comprovar la rellevància de la Química en la societat en una visita a la UB per realitzar l’activitat “Química interactiva”.
En primer lloc, després d’una breu xerrada introductòria, van estudiar la geometria i propietats de la molècula d’aigua utilitzant mètodes computacionals. Després, ja en els laboratoris de la facultat, van passar a la pràctica.
Descobrir què metalls contaminen una mostra d’aigua o sintetitzar resines amb propietats sorprenents van ser algunes de les coses que van poder dur a terme els nostres estudiants amb gran entusiasme.
A més, van aprendre per què s’utilitza Luminol per analitzar l’escena d’un crim i també com fer visibles empremtes dactilars que no ho són a simple vista.
Tot això, per descomptat, equipats amb les més modernes bates i ulleres de laboratori!
Rocio Garcia Campoy, professora de Química
Respon
Reenvia