PROVES EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE CURS 2013/2014

PROVES EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE CURS 2013/2014

RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA ESO

DIMARTS 2 de Setembre:

9:00 Llengua catalana.

10:00 Anglès

11:00 Ciències Naturals 1r, 2n i 3r d’eso; Biologia 4t d’eso; Física i Química 4t d’eso, Francés 4t d’eso.

12:00 Tecnologia, Informàtica 4t d’eso; Llatí 4t d’eso

13:00 Educació física

DIMECRES 3 de Setembre:

9:00 Matemàtiques

10:00 Llengua castellana

11:00 Ciències Socials

12:00 Música, Educació per la ciutadania 3r d’eso, Etico.cívica 4t d’eso

13:00 Educació Visual i Plàstica.

RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA 1r BATXILLERAT

DIMARTS 2 de setembre:

9:00 Llengua catalana.

10:00 Anglès

11:00 Física; Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

12:00 Tecnologia Industrial; Biologia; Llatí, Economia d’empresa.

13:00 Educació física; Ciències per al món contemporani.

DIMECRES 3 de Setembre;

9:00 Matemàtiques; Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials; Grec

10:00 Llengua castellana; Francès; Economia

11:00 Història de món contemporani

12:00 Filosofia

13:00 Dibuix Tècnic; Química