Proves extraordinàries Setembre 2018

CURS 2017-2018       

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE

RECORDEU: el dia de la prova cal portar la feina d’estiu.

ESO

HORA

Dilluns 3

Dimarts 4

9

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

10

ANGLÈS

CASTELLÀ

11

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r, 2n, 3r

BILOLOGIA I GEOLOGIA 4t

FÍSICA I QUÍMICA 4t

FRANCÈS 4t

CIÈNCIES SOCIALS

12

TECNOLOGIA

INFORMÀTICA 4t

LLATÍ 4t

MÚSICA

ÈTICA

13

EDUCACIÓ FÍSICA

ED. VISUAL I PLÀSTICA

1r BATXILLERAT 

HORA

Dilluns 3

Dimarts 4

9

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES APLICADES A C. SOCIALS

GREC

10

ANGLÈS

CASTELLÀ

11

FÍSICA

C.TERRA I MEDI AMBIENT

HISTÒRIA MÓN CONTEMPORANI

12

TEC. INDUSTRIAL

BIOLOGIA

LLATÍ

ECONOMIA EMPRESA

FILOSOFIA

13

EDUCACIÓ FÍSICA

CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI

DIBUIX TÈCNIC

QUÍMICA

ECONOMIA

FRANCÈS