PROVES EXTRAORDINÀRIES 2012/2013 CONVOCATÒRIA SETEMBRE

PROVES EXTRAORDINÀRIES CURS 2012-2013

ESO

HORA Dimarts 3 Dimecres 4
9 CATALÀ MATEMÀTIQUES
10 ANGLÈS CASTELLÀ
11 CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r, 2n, 3r

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t

FÍSICA I QUÏMICA 4T

FRANCÈS 4t

CIÈNCIES SOCIALS
12 TECNOLOGIA

INFORMÀTICA 4t

 

LLATÍ 4t

MÚSICA

EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA 3r

EDUCACIÓ ÈTICO-CÍVICA 4t

13 EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

 

BATXILLERAT

HORA Dimarts 3 Dimecres 4
9 CATALÀ MATEMÀTIQUES 

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

GREC

10 ANGLÈS CASTELLÀ

ECONOMIA

FRANCÈS

11 FÍSICA 

CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
12 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

BIOLOGIA

LLATÍ

ECONOMIA D’EMPRESA

FILOSOFIA
13 EDUCACIÓ FÍSICA 

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

DIBUIX TÉCNIC 

QUÍMICA