Projecte REVIR, l’alumnat de Física de 1r de batxillerat a la UAB

Projecte REVIR, l’alumnat de Física de 1r de batxillerat a la UAB

“El passat dijous 10 de Gener vam visitar el laboratori del projecte REVIR de la facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Els alumnes de 1er de batxillerat, que fan l’optativa de física, van posar en pràctica la cinemàtica 1D estudiant el moviment de frenada d’un vehicle mitjançant un muntatge experimental format per un carril, un carret, una politja, que actuava com a fre, i un sensor d’ultrasons, que permetia prendre mesures i obtenir els gràfics posició-temps corresponents. 
A partir de l’anàlisi de les forces que actuaven sobre el carret en la frenada, els alumnes han estat capaços de relacionar i diferenciar els conceptes de força, velocitat i acceleració”

fotografies Abir El Hmalki