Projecte de Reutilització, Proves extraordinàries i Matriculació: BATXILLERAT

Projecte de Reutilització, Proves extraordinàries i Matriculació: BATXILLERAT

Per a l’alumnat del centre que no te matèries pendents:

Recollida de llibres: 27 i 28 de juny; i 2 de juliol en horari de 10:30 a 13:00 hores

Només per a l’alumnat del centre amb matèries pendents:

Recollida de llibres: 3, 4 i 5 de setembre en horari de 10:30 a 13:00 hores

Període matriculació: 27 i 28 de juny de 9:30 a 14:00 hores

Proves extraordinàries:

1r BATXILLERAT 

HORA Dilluns 2Dimarts 3
9 CATALÀ
MATEMÀTIQUES
MATEMÀTIQUES APLICADES A
LES CIÈNCIES SOCIALS
GREC
DIBUIX TÈCNIC 
CIÈNCIES PEL MÓN
CONTEMPORANI
10 CASTELLÀ
FÍSICA
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EDUCACIÓ FÍSICA
QUÍMICA
11 ANGLÈS
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

12 BIOLOGIA
FILOSOFIA
.
..

Matricula per a l’alumnat de la convocatòria extraordinària: 5 i 6 de setembre de 9:30 a 14:00 hores