Projecte de recerca de 4t d’ESO: Creació d’una empresa d’activitats en el medi natural.

Projecte de recerca de 4t d’ESO: Creació d’una empresa d’activitats en el medi natural.

A 4t d’ESO tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats d’orientació i recerca realitzades per l’alumnat, sota el guiatge del professorat. En aquest projecte de recerca es demana: que desenvolupin l’esperit emprenedor i la confiança en ells mateixos, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

Els objectius del Projecte de Recerca són:

  • Conèixer els passos per crear una empresa relacionada amb les activitats a la natura o de l’àmbit del turisme
  • Saber treballar de manera cooperativa
  • Aprendre a crear una pàgina web amb Google Sites.
  • Prendre contacte amb el món laboral.
  • Dissenyar una campanya de màrketing.
  • Treballar les competències d’expressió oral i escrita.

I per acabar tots els dies de feina que han fet els alumnes a l’institut, uns alumnes han anat a Andorra i els que s’han quedat també han fet aquí alguna sortida per poder plasmar el que han après per poder crear una empresa. Aquí us deixem unes fotos: