Projecte de recerca 4t d’ESO: El Renaixement

Comença el Projecte de Recerca de 4t d’ESO.

En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumnat mateix i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

S’han repartit els grups, s’ha fet la tria del tema objecte de la investigació i diumenge l’alumnat sortirà cap a Pisa on començarà la seva recerca en terres italianes. Sant Gimignano, Siena, Montecatini, Florència, Venècia, Verona i Milà; són les ciutats en les que nois i noies hauran de treballar sobre el Renaixement i posteriorment a la tornada hauran de confeccionar la Memòria del Projecte de Recerca sobre el Renaixement que caldrà lliurar el proper dimecres dia 20. D’aquesta Memòria se n’haurà de fer la defensa oral Dijous 21.

 

Bon viatge i Bona recerca.