Projecte de 3r d’ESO: Realització d’un escape room

Projecte de 3r d’ESO: Realització d’un escape room

Aquest trimestre els/les  alumnes de 3r ESO han realitzat un nou projecte que consistia en elaborar un Escape Room.

Hi ha varis objectius a assolir en aquest projecte: desenvolupar la imaginació, treballar en grup,  utilitzar el pensament lògic, la competència comunicativa i lingüística, aprendre a pensar, resoldre problemes, utilitzar la tecnologia.

Vam començar el projecte coneixent què és un escape room, i vam jugar a diferents jocs d’escapament: on-line i de taula (proposat pel professorat). D’aquesta manera vàrem descobrir com funciona un escape room i quins són els aspectes i elements importants per la seva elaboració.

En les sessions següents es van imaginar la història i el lloc on ocorre; van decidir quines i quantes proves o enigmes tindria el joc; van elaborar les proves i les pistes amb els elements i materials necessaris.

Per finalitzar cada grup va muntar el seu escape room, i cada grup (excepte els màsters, 2 per grup) van poder jugar als jocs proposats per la resta de grups.

Jordi Albiol, coordinador del Treball per Projectes.