Primera reunió dels Delegats Verds

Primera reunió dels Delegats Verds

La setmana passada vam celebrar la primera trobada dels Delegats Verds de l’Institut. Les professores Vega i Anna, coordinadores de la comissió d’Escoles Verdes, van fer primer una presentació del projecte d’Escoles + sostenibles
(https://youtu.be/ucBk459PBwk) i, a continuació, es van presentar els Delegats Verds de tots els cursos de l’ESO.

L’objectiu d’aquesta primera trobada era sobretot definir les línies d’actuació a seguir durant aquest curs 2021-2022 a partir de les reflexions fetes per l’alumnat de l’ESO sobre la diagnosi ambiental que es va fer el curs passat. Les principals propostes recollides són aquestes:

Distribució de caixes de reciclatge a les classe: 
Contribuïm al correcte reciclatge a través de les caixes cartró de color groc, blau i gris alhora que fomentem un aprenentatge sostenible. 
Cada delegat/da verd/a ha de buscar caixes per posar a la classe i posar-hi el cartell. Una vegada plenes hauran de buidar-les als contenidors del passadís. Cartell de fruita a la cantina amb els respectius preus: 
És una iniciativa per continuar fomentant una alimentació equilibrada i sana.
Les delegades de 3r d’ESO es comprometen a fer el cartell.

Reduir l’estrès: 
Distribució equitativa de les proves o exàmens de les diferents especialitats evitant el solapament d’unes amb les altres i deixant, sempre que sigui possible, un cap de setmana de marge. 
Es va enviar a les coordinadores i en principi s’ha de complir i parlar-ho respectuosament amb el professorat.

Canviar el soroll del timbre: 
És massa estressant però és complicat perquè en ser automàtic no es pot posar una cançó, ara per ara es buscaran altres opcions però és difícil de modificar.

Divulgació de reciclatge: 
Mantenir la línia de treball fent constància de la importància del paper, plàstics i d’altres elements utilitzats quotidianament.

Concurs entre classes de reciclatge, ordre i neteja:
Gestionar, organitzar i premiar (activitat final de trimestre/curs) l’esforç realitzat per cada classe per intentar dur a terme un correcte reciclatge i ordre de les classes de manera motivant. 

Manteniment i ús de les aixetes: 
Reducció del cabal d’aigua de les aixetes, fent incís amb la font del pati, al costat de l’hort. Vam acordar que fan servir les dels lavabos.

Manteniment de la peixera:
Els delegats i delegades verdes es comprometen a fer el manteniment de la peixera en les dates pactades i acordades amb el professorat. Es distribueix un calendari.

Tot això ho comunicaran a les respectives classes.

Moltes gràcies, súper Delegats Verds, per la vostra implicació!