Primera reunió de les delegades verdes

Dilluns 7 de novembre ens vam reunir les delegades verdes de tots els cursos del Montu amb
la Comissió d’escoles verdes i vam acordar aquestes actuacions:

 • Es passarà un qüestionari a les tutories per fer la diagnosi ambiental i extreure’n d’allà les
  línies de treball d’aquest curs i els propers.
 • Es farà un reg setmanal del pati tranquil; aniran els delegats verds de cada nivell a regar, una
  classe per setmana.
 • Les delegades verdes buidaran les papereres de plàstic i paper, en la tutoria, als contenidors
  comuns que hi ha a primer pis (plàstic) i paper (primer i segon pis).
 • Es farà el concurs “La classe més neta”; els punts que es tindran en compte per triar-la són:
 • Tenir tots els contenidors a l’aula.
 • Separació de les escombraries al contenidor corresponent.
 • Safates de reutilització.
 • Classe neta i endreçada.

Els guanyadors tindran més estona de pati durant la tutoria.

A més, a la reunió es va presentar la proposta d’instal·lació d’un tendal al pati, així com el
projecte d’enverdir l’institut amb la col·locació de jardineres a la sortida d’emergència i la zona
de les grades.

Delegades verdes