“Plàstic zero”

“Plàstic zero”

Aquesta setmana els delegats i delegades verdes han acabat l’activitat de conscienciació ambiental de “Plàstic Zero”.

Fa 15 dies van presentar un vídeo a les seves tutories sobre la problemàtica dels plàstics ( https://www.youtube.com/watch?v=P6rNPPjZkjg) i, van comentar amb la resta de la classe la necessitat de reduir el plàstic, incidint-ne sobretot en els d’un sol ús.
Finalment s’han agrupat tot els delegats vers i delegades verdes de cada classe i, han creat uns cartells amb els exemples de plàstics recollits a la brossa de reciclatge de plàstic de la classe, indicant les seves mesures per minimitzar-los.

Gràcies a tots els delegats i delegades verdes per la feina!!!


Comissió d’Escoles Verdes

Institut Narcís Monturiol