PLA D’OBERTURA DE CENTRE

PLA D’OBERTURA DE CENTRE

El curs escolar acabarà el 19 de juny i no tornarà a reprendre’s de forma tradicional, donat que les condicions actuals no fan possible acollir tots els alumnes en classes presencials.

EL Pla d’obertura de centre delimita les actuacions en el Fase 2 de la desescalada. Això no implica en cap cas la suspensió de la docència telemàtica i la programació feta per l’institut.

El Pla d’obertura de centre ha estat aprovat per la Direcció i se n’ha informat al Consell Escolar el dia 4 de juny de 2020. Amb la publicitat a la pàgina web del centre es dona compliment a la instrucció rebuda del Departament d’Educació.

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE INSTITUT NARCÍS MONTURIOL

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària i batxillerat (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys