ORIENTADOR@ VIRTUAL campanya 2015

Visiteu l’enllaç amb podeu fer tota mena de preguntes sobre les tota la informació carrera universitària, els cicles formatius de grau mitjà o superior, el batxillerat, els programa de formació i inserció (PFI); a professionals i orientadors acadèmics.

http://www.informat.cat/app/campanya2015/orientador