Matrícula curs 2021-22.

Matrícula curs 2021-22.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació corresponent i els pagaments en les dates previstes.

Matrícula per l’alumnat del centre:

Dates per:

1r, 2n i 3r d’ESO: data límit per entregar la documentació als tutors i tutores 22 de juny.

1r i 2n de Batxillerat: data per entregar la documentació del 28 de juny al 2 de juliol a secretaria a través d’aquest enllaç: https://insmonturiol.cat/secretaria/

Documentació que s’ha de presentar:

1) Documentació necessària

a) Fotocòpia actualitzada del DNI de l’alumne/a.
b) Imprès dades de l’alumne/a.
ESO
BATXILLERAT
IMPRÈS ASSIGNATURES 1r BATXILLERAT
IMPRÈS ASSIGNATURES 2n BATXILLERAT
c) Imprès d’autorització sortides.
d) Imprès d’ús de la imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material:
Menors de 14 anys.
Majors de 14 anys.
e) Imprès autorització ús de serveis i recursos digitals a Internet.
Menors de 14 anys.
Majors de 14 anys.
f) Imprès d’autorització dades AMPA.

2) Resguard del pagament de la Quota de l’AMPA:

Opció1Pagament de 30€ -> Només les famílies que abonen solament la quota de l’AMPA.
Opció2Pagament de 45€ -> Només les famílies que abonen la quota de l’AMPA i que faran servir el servei de lloguer de la taquilla (30€ +15€).
Opció3Pagament de 50€ -> Només les famílies que abonen la quota de l’AMPA i que faran servir per primera vegada el servei de lloguer de la taquilla (30€ +15€ + 5€).

3) Pagament anual que s’ha de fer a través de l’aplicació de TPV. (cada curs paga una quantitat diferent)

4) L’alumnat que farà ús del servei de menjador el curs 21-22. Haurà d’omplir la següent documentació:

Matrícula per l’alumnat de nova incorporació (procedent de les respectives preinscripcions)

Dates per:

1r d’ESO: Del 14 al 18 de juny.

1r i 2n de Batxillerat: Del 12 al 16 de juliol (Demanant cita prèvia en aquest enllaç: https://insmonturiol.cat/secretaria/).

Els alumnes que us incorporeu aquest curs al nostre institut de Batxillerat, rebreu els impresos i la documentació que necessiteu per fer la matrícula al correu electrònic.

Documentació que s’ha de presentar:

a) Foto carnet (amb el nom i cognoms al darrera).
b) Fotocòpia actualitzada del DNI de l’alumne/a.
c) Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a.
d) Fotocòpia targeta sanitària alumne/a.
e) Fotocòpia llibre família (pàgina de l’alumne/a i pares).
f) Fotocòpia carnet vacunacions (només per l’ESO)
Resguard títol ESO (per 1r Batxillerat)
Últimes notes (per 2n Batxillerat)
g) Imprès dades de l’alumne/a.
ESO
BATXILLERAT
IMPRÈS ASSIGNATURES 1r BATXILLERAT
IMPRÈS ASSIGNATURES 2n BATXILLERAT
h) Imprès d’autorització sortides.
i) Imprès d’ús de la imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material.
Menors de 14 anys.
Majors de 14 anys.
j) Imprès autorització ús de serveis i recursos digitals a Internet.
Menors de 14 anys.
Majors de 14 anys.
K) Carta compromís educatiu.
l) Imprès d’autorització sortides.

2) Resguard del pagament de la Quota de l’AMPA

Opció1Pagament de 30€ -> Només les famílies que abonen solament la quota de l’AMPA.
Opció2Pagament de 45€ -> Només les famílies que abonen la quota de l’AMPA i que faran servir el servei de lloguer de la taquilla (30€ +15€).
Opció3Pagament de 50€ -> Només les famílies que abonen la quota de l’AMPA i que faran servir per primera vegada el servei de lloguer de la taquilla (30€ +15€ + 5€).
*El pagament de la quota de l’AMPA s’ha d’efectuar al següent compte bancari: IBAN: ES36 2100 0764 3002 0000 3456 (Caixabank) 
(Caldrà escriure com a Beneficiari: AMPA, Concepte: quota AMPA + taquilla i  Remitent: Nom i cognom de l’alumne/a i curs on es matricula) 

3) Pagament anual que s’ha de fer a través de l’aplicació de TPV. (cada curs paga una quantitat diferent)

4) L’alumnat que farà ús del servei de menjador el curs 21-22. Haurà d’omplir la següent documentació: