L’institut Narcís Monturiol col·labora en la recerca i la formació del professorat!

L’institut Narcís Monturiol col·labora en la recerca i  la formació del professorat!

A continuació podeu llegir la nota que ens ha fet arribar l’Anna Medina alumna que el curs 2011-2013 va realitzar el pràcticum del Màster de Secundària al nostre Institut. Gràcies Anna, poder compartir amb tu allò la nostra passió: la docència de l’alumnat.

campus_mundet_3 (1)

Aquesta és una nota d’agraïment al Centre Narcís Monturiol per la seva col·laboració en la meva formació.

Jo sóc Anna Medina, i gràcies a l’equip de l’institut i els alumnes, en els últims anys he pogut realitzar dues tasques que s’haurien de veure ben sovint als centres públics: per una banda, vaig realitzar les pràctiques del Màster de Secundària en aquest centre amb el professor Daniel de Mas com a tutor. Vaig estar una temporada coneixent el funcionament del centre i realitzant pràctiques a l’aula, que en el meu cas es van centrar en diversos cursos de l’etapa de Secundària en assignatures de Ciències. El contacte amb els alumnes és el que li dona sentit a la tasca del professorat, i  tot i que va ser una feina engrescadora i gens fàcil, em va animar a mi, igual que als meus companys, a seguir endavant i apostar per aquesta professió que a dia d’avui té l’horitzó ben desdibuixat.

Per altra banda, durant aquestes setmanes estic portant a terme el treball de camp del curs de doctorat. Aquesta és una etapa necessària per a dedicar-se al món de la recerca, i consisteix a realitzar una tesi doctoral; un treball extens i molt específic, en el meu cas en el camp de l’aprenentatge- ensenyament de la Geologia. L’objectiu de la primera etapa és enregistrar què és el que saben els alumnes sobre la Geologia en cadascuna de les etapes educatives (Primària, Secundària i Grau Universitari), especialment si tenen idees alternatives a les teories científiques acceptades, com el fet de considerar la Terra una massa plena de líquid o que les muntanyes són tan antigues com el propi planeta. Amb les dades que reculli gràcies a les enquestes que realiltza l’alumnat, faré un estudi estadistic per tal d’extreure conclusions quantificables i justificar una proposta educativa que intenti millorar (si cal) els resultats a grans trets.

 

Amb la col·laboració desinteressada del professorat del Seminari de Ciències especialment, i de l’equip directiu, la meva ha estat una experiència enriquidora i gratificant, amb la qual he pogut realitzar les tasques que necessito per formar-me i seguir aprenent, cosa que ningú no hauria de deixar de fer mai.

 

Així que, moltes gràcies per la vostra ajuda i excel·lent predisposició, i espero poder tornar en un futur pròxim aquest gran favor!

 

Anna Medina