L’impacte perjudicial del soroll

L’impacte perjudicial del soroll

Segons indica l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), hi ha evidència científica que l’exposició crònica al soroll ambiental té efectes importants sobre la salut emocional, psicològica i social, i la qualitat de vida de les persones. A més, causa trastorns del son, malalties cardiovasculars i mort per causa cardiovascular, trastorns metabòlics en adults i problemes del desenvolupament cognitiu en infants. A la Unió Europea, després de la contaminació atmosfèrica, el soroll és el segon factor ambiental que més impacta la salut de la població.

Segons el mapa de soroll de Barcelona (https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/02/sorollambientalisalut-bcn2021.pdf

), el trànsit és la principal font de soroll a la ciutat. En concret, el 57% de la població està exposada durant tot el dia a nivells de soroll de trànsit iguals o superiors als que l’OMS considera perjudicials per a la salut (53 dB) i un 27% de la població ho està a nivells molt per sobre d’aquest llindar (65 dB).  La segona font de soroll és l’oci nocturn que afecta el 3% de la població, però de forma molt concentrada a zones que acumulen aquesta activitat.

Aquests nivells d’exposició al soroll tenen un impacte directe en la salut dels veïns i les veïnes. L’ASPB ha pogut quantificar una part d’aquest l’impacte en salut del soroll ambiental, com són els casos més greus de l’afectació emocional, psicològica i social (molèstia intensa), el trastorn greu del son i la mortalitat per malaltia cardiovascular. Així, s’ha estimat que a Barcelona més de 210.000 persones pateixen una molèstia intensa (afectació emocional, psicològica i social severa) a causa del soroll, que més de 60.000 persones pateixen un trastorn greu del son degut al soroll i que hi ha al voltant de 130 morts anuals per malaltia cardiovascular (al voltant d’un 3% de les morts cardiovasculars) atribuïbles a l’exposició crònica al soroll ambiental.

Volem recordar que el nostre centre es troba situat al costat mateix de la Ronda de Dalt, on el trànsit és molt intens (especialment a primeres hores del matí) i, per tant, la contaminació acústica i de partícules que rebem és molt important. Fa dos anys vam plantejar aquesta qüestió al representant del Districte i l’única resposta que vam rebre va ser la suggerència d’instal·lar finestres amb càmera aïllant (ideals per ventilar l’interior de les aules…). Per desgràcia, l’INS Narcís Monturiol no serà un dels centres que es beneficiaran del programa Protegim les Escoles, mitjançant el qual l’Ajuntament vol pacificar l’entorn de gairebé un centenar de centres educatius…

Jordi G, coordinador d’Escoles Verdes