Jazz al Palau amb 1r d’ESO

Jazz al Palau amb 1r d’ESO

Ahir vam anar al Palau de la Música a veure un concert de Jazz.

Hem après que el Jazz és una música tradicional i popular. En el Jazz s’improvisa moltíssim i té molt de swing.

A partir del Jazz es van inventar altres músiques, com per exemple: ROCK AND ROLL, HEAVY METAL, HIP HOP, BLUES, etc.

Els esclaus afroamericans expressaven els seus sentiments cantant: com la ràbia, l’alegria o la tristesa.

Les MARXING BANDS es caracteritzen per tocar instruments mentre estan ballant, es toquen amb instruments movibles.

El Jazz es divideix en dos parts melodia i base.

SWING: El swing és un estil de Jazz orquestral.

SCAT: Imitaven amb la veu els instruments.

JAM: Un grup que mai han tocat junts, expontani.

Els principals ingredients del Jazz són:

– Ritme 

– Cos 

– Veu

– Swing

 El Jazz es balla com a:

Swing

Boogie i Woogie

Claqué…

Adam: 1r ESO C