Intercanvi amb l’Institut El Ravatxol de València, Projecte de llengua catalana de 1r d’ESO

L’alumnat de 1r d’ESO inicien un intercanvi epistolar amb alumnes de l’IES El Ravatxol de València
Aquesta iniciativa forma part del projecte de centre per millorar l’expressió escrita i depurar les faltes ortogràfiques en llengua catalana. A més a més, aquest intercanvi suposa un gran enriquiment tant personal com cultural necessari en el procès d’aprenentatge dels nostres alumnes.
El projecte ha tingut una molt bona acceptació per part de l’alumnat que hi participa.
Eva M. Aranda, professora de català.
20170111_124248