Informació per al professorat

Acollida digital del professorat


Com funcionen els equipaments?

A qui i com demano ajuda o comunico incidències?

Fixa’t bé en els passos a seguir i en les instruccions en cada cas.

Escriu un correu electrònic a la persona responsable en cada cas.

Professorat

RECORDA que també pots comunicar les incidències a través del formulari de comunicació d’incidències que tens a la carpeta compartida Documents de Centre / Coordinació Digital.

Tutors / Tutores

RECORDEU que periòdicament heu de fer revisió dels dispositius dels alumnes i comunicar les incidències a través del formulari de seguiment dels dispositius digitals.

4ESO/2BATX: RECORDEU que a final de curs heu de recordar la normativa de retorn dels dispositius en cada cas i col·laborar amb la Comissió Digital a fer la revisió final dels dispositius dels alumnes abans de recollir-los:

Document retorn 4ESO

Document retorn 2BATX