Informació per a les famílies

Per a poder gestionar tot el referent amb l’àmbit digital al centre, cal que les famílies de l’alumnat menor d’edat es llegeixin atentament els documents següents i donin el seu vistiplau.

Documents d’autorització i/o sol·licitud

si ets menor de 14 anys descarrega i signa els següents documents:si ets major de 14 anys descarrega i signa els següents documents:
A251
Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.
A254
Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal del centre: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.
A253
Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.
A252
Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.
Si utilitzes Chromebook (ESO) descarrega i signa els següents documents:Si utilitzes portàtil Windows (Bat) descarrega i signa els següents documents:
contracte de préstec d’equipament informàticcontracte de préstec d’equipament informàtic
sol·licitud per endur-se l’equipament a casa habitualmentdocument de retorn d’equipament informàtic BATX
document de retorn d’equipament informàtic 4ESO

ATENCIÓ: Per norma general, les tauletes i els Chromebooks es guarden a l’aula per ser utilitzats en horari escolar. Tal com s’indica en el contracte de préstec, l’alumnat se’ls pot endur a casa temporalment en cas d’haver de seguir ensenyament telemàtic justificat i durant vacances de Nadal i/o Setmana Santa. Només cal que ho comuniqui al tutor/a qui en farà el seguiment. En cas que l’alumnat necessiti utilitzar l’equipament a casa habitualment, cal que ompli la sol·licitud i l’entregui al tutor/a qui en farà el seguiment.

Per norma general, l’institut no habilita espais al centre per guardar els portàtils Windows de l’alumnat de batxillerat. Aquests es lliuren a l’alumnat per poder ser utilitzats a l’aula i a casa, segons les necessitats.


Documents informatius

Reflexions i bones pràctiques durant les videotrucades en cas d’ensenyament telemàtic

Recursos per a les famílies

Nova guia “Les tecnologies digitals a la infància, adolescència i la joventut”. Des del programa Internet Segura, coordinat per l’Agència Catalana de Ciberseguretat de Catalunya s’ha elaborat la guia per “Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut” que ofereix a famílies i educadors claus i informació fonamentada per a orientar-les en la supervisió de l’ús d’internet i els dispositius electrònics per part dels menors. Trobareu més ajuda al següent enllaç: Clica la imatge.

https://internetsegura.cat/families/recursos-families/