Implantació dels patis coeducatius

Implantació dels patis coeducatius

Aquest mes de novembre hem implantat a l’institut els patis coeducatius i respectuosos que vam plantejar com a eina de treball, tant en l’àmbit d’educar en el respecte com en l’àmbit de la coeducació dins del Projecte de Convivència del Centre (PdC).

En aquest canvi, es va veure involucrada tota la comunitat educativa amb els qüestionaris que es van passar l’any passat tant a alumnat com a direcció, professorat, famílies, personal administratiu de centre (PAS) i a les responsables de cuina i monitores.

Gràcies a les aportacions de tota la comunitat es va arribar a uns consensos que s’han materialitzat aquesta tardor amb uns canvis significatius al pati i en la manera de relacionar-se entre l’alumnat.

Ara mateix, a causa de la pandèmia, tenim l’alumnat distribuït en diversos espais. Aquest fet provocava que, només aquells que tenien a la seva disposició la pista, poguessin gaudir d’un espai per jugar a la pilota (amb un resultat que implicava el joc del futbol de manera excloent, sobretot cap a les noies i ocupant gairebé tota la pista). Els altres espais disponibles (pati tranquil, jardinets i esplanada annexos a l’institut i cedits temporalment per l’ajuntament) es trobaven sense material per fer servir durant els patis.

A més, amb la diagnosi prèvia, es va fer palès que hi havia un percentatge alt de l’alumnat què volia poder gaudir d’altres jocs més tranquils durant les estones de pati, o tenir un lloc per seure o fer deures.

Així doncs, els canvis que des del PdC conjuntament amb el coordinador d’activitats i la Direcció s’han fet han estat:

  • Repartir diversos esports en diversos dies, per a tots els espais disponibles de pati (excepte el pati tranquil en què no es pot saltar i fer esports de córrer). Aquests esports són: voleibol, futbol, bàsquet i  esports amb pilota tova.
  • Deixar un dia sense pilota per fomentar altres tipus de jocs.
  • Deixar un carretó amb jocs de taula per l’alumnat que es troba al pati tranquil.
  • Deixar un carretó amb jocs populars per l’alumnat que es troba a l’esplanada i jardinets.
  • Posar una taula de ping-pong per l’alumnat que es troba a la pista. 
  • Posar unes taules tipus pícnic al pati tranquil.

Amb aquestes actuacions, s’ha format als delegats d’esports per fer-los responsables de recollir i tornar el material. D’aquesta manera s’han fet uns registres per tal que l’alumnat es faci càrrec del material i així, fer-los partíceps del projecte.

Des del PdC i coordinació d’activitats estem molt contents i contentes de com està anant el funcionament d’aquests espais i esperem poder anar renovant i ampliant les activitats.

Gràcies a tota la comunitat educativa per fer-ho possible!

Coordinació Projecte de Convivència i coordinació d’activitats.