Felicitations DELF Scolaire!

Felicitations DELF Scolaire!

El DELF scolaire s’emmarca en un acord entre el Servei de cooperació i d’acció cultural de l’ambaixada de França i el Departament d’Ensenyament de Catalunya. Té el mateix valor que el DELF per adults (tots els diplomes són idèntics) amb els temes adaptats als adolescents. Consta de diplomes adaptats als nivells A2, B1 i B2 del Marc Comú Europeu deReferència per a les Llengües (MCERL).

A més a més, és un diploma oficial que està reconegut internacionalment per 172 països i té validesa per tota la vida. Aquest diploma permet validar la competència comunicativa de l’alumne en llengua francesa segons el Marc Europeu Comú de Referència de les llengües (MECR) i s’adreça als alumnes de secundària i batxillerat escolaritzats en instituts públics.

El passat dia 17 de juny ens van comunicar els resultats dels exàmens DELF SCOLAIRE B1 2019. Dels 5 alumnes que es van presentar a lmes d’abril  5 han aprovat el nivell B1 . Es tracta doncs de la totalitat dels alumnes presentats, de 1r batxillerat (A i B). Aquests alumnes són:

  • Héctor Díaz
  • Iván Fernández
  • Jorge García
  • Isaac Guerras
  • Alex Murciano

El resultat del seu treball i nivell queda reflectit amb un 100% d’aprovats i una mitjana de notes força alta.

On tiens à vous féliciter pour votre effort!!! On est fier de vous!!!  Bravo !!!!

Laia Molina, professora de francés.