FEINES D’ESTIU CURS 2016-2017

FEINES D’ESTIU CURS 2016-2017

A continuació trobareu les feines d’estiu dels diferents cursos i matèries. Algunes assignatures recomanen tasques que us serviran per estar més ben preparats de cara al curs vinent.

Tots aquells que teniu matèries pendents per Setembre RECORDEU: Cal presentar la feina d’estiu el dia de les proves.

1r d’ESO

1r ESO ANGLÈS feina estiu 2017

1r ESO CASTELLÀ feina estiu 2017

1r ESO grup reforç CASTELLÀ feina estiu 2017

1r ESO CATALÀ feina estiu 2017

1r ESO grup reforç CATALÀ feina estiu 2017

1r ESO CIÈNCIES NATURALS feina estiu

1r ESO CIÈNCIES SOCIALS feina estiu 2017

1r ESO CIÈNCIES SOCIALS tasques recomanades per al pas a 2n

1r ESO EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA feina estiu 2017

1r ESO FRANCÉS feina estiu 2017

1r ESO FRANCÉS cahier recuperació

1r ESO MATEMÀTIQUES feina estiu 2017

1r ESO grup reforç MATEMÀTIQUES feina estiu 2017

1r ESO MÚSICA feina estiu 2017

1r ESO TECNOLOGIA feina estiu 2017

2n d’ESO

2n ESO ANGLÈS feina estiu 2017

2n ESO CASTELLÀ feina estiu 2017

2n ESO CATALÀ feina estiu 2017

2n ESO grup reforç CATALÀ feines estiu 2017

2n ESO CIÈNCIES NATURALS feina estiu 2017

2n ESO CIÈNCIES SOCIALS feina estiu 2017

2n ESO CIÈNCIES SOCIALS tasques recomanades per al pas a 3r

2n ESO EDUCACIÓ FÍSICA feina estiu 2017

2n ESO EDUCACIO VISUAL I PLÀSTICA feina estiu 2017

2n ESO FRANCÉS feina estiu 2017

2n ESO FRANCÉS cahier recuperació

2n ESO MATEMÀTIQUES feina estiu 2017

2n ESO grup reforç MATEMÀTIQUES feines estiu 2017

2n ESO TECNOLOGIA feina estiu 2017

3r d’ESO

3r ESO ANGLÈS feina estiu 2017

3r ESO BIOLOGIA I GEOLOGIA feina estiu 2017

3r ESO CASTELLÀ feina estiu 2017

3r ESO CATALÀ feina estiu 2017

3r ESO CIÈNCIES SOCIALS feina estiu 2017

3r ESO CIÈNCIES SOCIALS tasques recomanades per al pas a 4t

3r ESO FÍSICA I QUÍMICA feina estiu 2017

3r ESO FRANCÉS feina estiu 2017

3r ESO MATEMÀTIQUES feina estiu 2017

3r ESO MÚSICA feina estiu 2017

3r ESO TECNOLOGIA feina estiu 2017

4t d’ESO

4t ESO ANGLÈS feina estiu 2017

4t ESO CASTELLÀ feina estiu 2017

4t ESO CATALÀ feina estiu 2017

4t ESO CIÈNCIES SOCIALS feina estiu 2017

4t ESO EDUCACIÓ FÍSICA feines estiu 2017

4t ESO FISICA I QUIMICA feina estiu 2017

4t ESO FRANCÉS feina estiu 2017

4t ESO MATEMÀTIQUES feina estiu 2017

4t ESO TECNOLOGIA feina estiu 2017

1r BATXILLERAT

1r BTX ANGLÈS feina estiu 2017

1r BTX CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI feina estiu 2017

1r BTX FÍSICA feina estiu 2017

1r BTX HISTÒRIA MÓN CONTEMPORANI feina estiu 2017

1r BTX MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIALS feina estiu 2017

1r BTX MATEMÀTIQUES feina estiu 2017

1r BTX TECNOLOGIA feina estiu 2017