Excursió a la platja

Excursió a la platja

El dia 15 de novembre de 2021, els tres grups de 2n d’ESO van anar a la platja. 

Era una excursió relacionada amb la matèria de Física i Química i amb l’Educació Física. Vam sortir de l’Institut a les 9.00h i vam estar tot el matí. 

Hi havia dues activitats, i per fer-les vam fer dos grups. 

El primer grup va començar per l’activitat de l’aigua: consistia en agafar una mostra d’aigua de mar. Després al laboratori, seguint uns passos, amb uns productes vam fer un experiment per comprovar si l’aigua de la platja està contaminada o si està neta. Finalment, vam haver de respondre un qüestionari (on es feia la hipòtesi, les observacions, etc.)

El segon grup va començar per la part d’educació física: que consistia en practicar dos esports diferents. El primer era el Rugbi i el segon, el joc de les 10 passes amb un frisbee. 

Per no fer-nos mal, algunes normes del Rugbi les van canviar, però tot va anar molt bé. 

Durant aproximadament una hora, cada grup feia una activitat i després es canviava. És a dir, primer l’equip 1 feia l’activitat d’educació física i el grup dos l’activitat de física i química i després a l’inrevés. Tots dos grups vam fer les mateixes activitats durant tot el matí.

N. C: alumna de 2n ESO B