Estrenem l’hotel d’insectes!

Continuem ampliant l’equipament de l’hort escolar del centre amb la incorporació d’un hotel d’insectes. Gràcies a la col·laboració de Iolanda Mallorques, professora de Tecnologia, el centre disposa d’aquesta petita estructura destinada a facilitar la presència d’insectes, la tasca pol·linitzadora dels quals és fonamental. És per això que l’hem situat al costat d’una de les franges de l’hort, concretament la de dalt, ja que l’hotel ha de disposar d’una base horitzontal per temes d’estabilitat. La intenció de cara al curs vinent és ampliar l’hotel i instal·lar-hi un petit sostre.

Com podeu veure a la fotografia, l’hotel inclou diferents seccions amb materials i textures diferents per tal d’atraure la major diversitat possible d’insectes: pinyes, canyes, maons, palla, brancons, fullaraca, etc.

Moltes gràcies, Iolanda!