Eleccions al Consell Escolar 21-22. INS Narcís Monturiol.

Eleccions al Consell Escolar 21-22. INS Narcís Monturiol.

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/3043/2021 de 6 d’octubre es convoquen eleccions per a la renovació dels membres del Consell Escolar de l’Institut Narcís Monturiol, d’acord amb el següent calendari:

2 de novembrePublicació del cens electoral de representants a elegir.
2 i 3 de novembreReclamacions sobre el cens electoral.
5 de novembreSorteig dels membres que constituiran la mesa electoral a les 12.30 hores.
Del 2 al 10 de novembrePresentació de candidatures a la presidenta de la mesa electoral (Directora del Centre). Escrivint un correu a: institut@insmonturiol.cat
15 de novembrePublicació de les candidatures.
24 de novembreVotacions d’alumnes: de 10 a 13.30 hores
Votacions de famílies: de 16 a 18 hores

Tot el procés electoral, fins a la constitució del nou Consell, s’ha de desenvolupar entre el 2 de novembre i el 20 de desembre. Cada mare, pare o tutors d’alumnes té dret a vot i a ser candidat elegible. És necessari constatar en el cens que hi ha exposat al tauler d’anuncis i fer arribar, si és el cas, possibles reclamacions, a fi de constar en el cens definitiu.

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: directora, el cap d’estudis, la secretària del centre, un representant de l’Ajuntament , professorat, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, etc…

En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: Projecte Educatiu, la Programació General Anual, NOFC, aprovació de la gestió econòmica, s’aproven les activitats anuals, entre d’altres.

Els membres del Consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven cada dos anys. Pel que respecta als representants de les famílies a l’institut, aquest any s’han de renovar tres membres.

Podeu presentar les vostres candidatures a partir del dia 2 de novembre, moment en el que s’inicia el procés, amb el document que us podeu descarregar aquí, i que haureu d’enviar a la direcció del centre.

US ANIMEM I ESPEREM COMPTAR AMB LA VOSTRA PARTICIPACIÓ EN TOT EL PROCÉS ELECTORAL!