CURS 2012-2013: MATRÍCULA ALUMNAT DEL CENTRE.

CURS 2012-2013: MATRÍCULA ALUMNAT DEL CENTRE.

 

MATRÍCULA ALUMNAT DEL CENTRE
CURS 2012-2013


HORARI: Tots els matins de 9’30 a 14 hores
Matrícula:
2n d’ESO, 2  de juliol
3r d’ESO, 3 de juliol
4t d’ESO, 4 de juliol
1r de Batxillerat, 5 de juliol
2n de Batxillerat, 6 de juliol
L’alumnat amb 3 o més assignatures suspeses s’haurà de matricular al setembre els dies 7, 12 i 13
DOCUMENTACIÓ:
1 Fotografia  (amb el nom i cognoms al darrere)
Fotocòpia del  DNI de l’alumne/a
Imprès d’ autorització sortides
Imprès de cessió de la imatge
Imprès d’autorització dades AMPA
Alumnat de 4t ESO i de Batxillerat: Imprès per triar les assignatures optatives
RESGUARD DEL PAGAMENT DE L’ASSOCIACIÓ AMPA
Aquest ingrés s’ha de fer a la  “CATALUNYA CAIXA”
Núm. de compte 2013 0068 14 0200110957  ( 22 €)
RESGUARD DEL PAGAMENT del  MATERIAL  FOTOCOPIAT
Aquest ingrés s’ha de fer a la “CATALUNYA CAIXA ”
Núm. de compte 2013 0068 10 0500112965   (31 €)