Consell Escolar del centre: renovació parcial, inici del procés

Consell Escolar del centre: renovació parcial, inici del procés

El Consell Escolar del centre renova una part dels seus representants del sector alumnat, pares i mares, docents i PAS. Podeu consultar el calendari del procés:

6 novembre: publicació del cens electoral de representants a elegir.

7, 8 i 9 novembre: reclamacions sobre el cens electoral

6 novembre: sorteig dels membres que constituiran la mesa electoral.

22 novembre: publicació del cens aprovats per la mesa

abans del 23 de novembre: presentació de candidatures.

28 novembre eleccions.