Coneix l’Institut Narcís Monturiol

PROJECTE EDUCATIU

TRETS D’IDENTITAT:

El centre ha establert com a prioritat central treballar per aconseguir que cada noia i noi pugui donar el màxim de les seves possibilitats: sigui aconseguint un nivell d’estudis el més alt possible, sigui desenvolupant les habilitats per a les quals estigui més dotada o dotat. Les nostres línies de treball segueixen dues direccions complementàries: per una banda, una tasca d’ORIENTACIÓ, que creiem que és una eina essencial en aquesta etapa i, per l’altra, des de les àrees de coneixement, plantegem tot un ventall de PROJECTES I ACTIVITATS pensades per a un alumnat divers que li permetin descobrir nous estímuls intel·lectuals o pròpies capacitats que l’ajudin en la seva formació com a persona.
Volem ser un centre participatiu, innovador, personalitzat, potenciador de les capacitats i els talents. Un centre que vetlla per una educació integral de l’alumnat, que promou el pensament crític. Un espai educatiu amb un objectiu final, formar persones amb voluntat d’aprendre constantment.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

Ser un referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius d’excel·lència i d’equitat basats en els principis:

 1. Aprenentatge cooperatiu: treball per projectes.
 2. Escola catalana.
 3. Laica.
 4. Inclusiva.
 5. Innovadora.
 6. Respectuosa amb la pluralitat.
 7. Respectuosa amb el medi ambient.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

 1. Consolidar i millorar el rendiment competencial de l’alumnat per a la prestació d’un servei de qualitat.
 2. Impulsar les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement per millorar la competència digital i els resultats de l’alumnat.
 3. Promoure la implicació i el sentiment de pertinença al centre.
 4. Treballar en xarxa per promoure la col·laboració i el treball més enllà de l’espai físic del centre.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

L’Institut té dues línies d’ESO i dues línies de Batxillerat.
L’organització dels grups de l’ESO es fa amb criteris que permetin obtenir la màxima heterogeneïtat, en grups de matèries comunes i en grups de matèries d’opció.
Pel que fa als grups de Batxillerat es formen en funció de la modalitat i l’itinerari escollit per l’alumne/a. El centre ofereix el Batxillerat de Ciències i Tecnologia i el Batxillerat d’Humanitat i Ciències Socials.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE:

Projectes i activitats en funció dels interessos i de les necessitats detectades en el seu alumnat: llengües, llengües estrangeres, recerca, ciències naturals, matemàtiques o l’àmbit d’expressió: la música, la dansa, la sostenibilitat, la solidaritat i la creativitat. 

Metodologia de treball per projectes a l’ESO, internivell i interdisciplinaris en tots els àmbits així com en la sostenibilitat, la solidaritat, la creació artística.

Pla de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement que utilitzen els portàtils: Chromebooks i Windows, metodologies d’aprenentatge que afavoreixen la competència digital de l’alumnat.

Centre preparador de les proves de la Universitat de Cambridge KET, PET, FCE i les proves DELF en llengua francesa.

Centre formador del màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, en col·laboració amb les Universitats.

Centre participant en el Projecte d’AFS Intercultural, que promou l’intercanvi d’alumnat entre països.

Formem part de la xarxa d’Escoles +Sostenibles, Xarxa de Competències Bàsiques, Xarxa Educativa 0-18 d’Horta-Guinardó, entre d’altres.

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ:

La participació i la convivència és la base del nostre institut. Comptem amb una xarxa interna de participació on tots els sectors aporten, avaluen i es proposen accions de millora.

 1. Alumnat: formen part de la xarxa el Consell de delegats, la comissió d’Escola Verda-Escola +sostenible i reutilització, la comissió de delegats digitals, la comissió de delegats i delegades d’esports (referents de l’ús dels patis), delegats de convivència, el consell de la redacció de la pàgina web format per delegats de cada classe; i els representants al Consell Escolar.
 2. Docents: forma part del claustre, del Consell escolar i són referents de les diferents comissions de participació de l’alumnat.
 3. Personal Administració i Serveis: formen part del Consell escolar i donen suport a les necessitats del centre.
 4. AFA molt involucrada en el projecte que participa en el Consell escolar i les seves comissions, a la comissió de convivència, Escoles verdes -escoles + sostenibles, activitats extraescolars i donen suport a l’equip de docents, oferint activitats que permeten aprofundir en les competències, activitats de llengües estrangeres, teatre, música o educació visual. Tenim famílies delegades de classe i ajuden a traspassar informació de l’AFA i de l’institut a la resta de famílies, també formen part de les diverses comissions de l’AFA.

HORARI ESCOLAR:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

De dilluns a divendres de 8.00 h a 13.30 h, excepte dijous que és de 8.00 h a 14.30 h

Dilluns i dimecres de 15.30 h a 17.30 h

BATXILLERAT

De dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h

El centre disposa de menjador escolar amb cuina pròpia que serveix esmorzars saludables tots els dies a les 11.00 h i de menús adaptats a les diverses necessitats.

PROJECTE CURRICULAR

Tenim dues línies d’ESO i dues línies de Batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIES

Podeu clicar AQUí