COMPOSTADORA

COMPOSTADORA

Una compostadora és un sistema desenvolupat per reciclar, amb l’ajuda de cucs i restes vegetals de cuina en espais reduïts. El compost, que és el que es fabrica dins la compostadora, és el procés de la descomposició de les deixalles orgàniques en el qual la matèria vegetal i animal es transformen en adob. Per si mai no havies sentit parlar del material orgànic, és tot aquell material que es podreix, com la fullaraca, les deixalles de menjar, els fems, les plomes, l’herba o pastura, etc.

A l’institut Narcís Monturiol tenim una compostadora, en la qual estem fent
compost per poder plantar hortalisses a l’hort del centre.

Aina Almansa, Mar Capdevila, Lucas Pérez, Iker Rueda (1rESO A)