AMPA: 11 DE DESEMBRE ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’Institut Narcís Monturiol us convoca a l’Assemblea General Ordinària:

 

data 11 Desembre 2013
primera convocatòria 18:30 hores
segona convocatòria 18:00 hores

 

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta anterior. *
  2. Memòria de gestió i estat de comptes del curs 2012/13 i aprovació si és el cas.
  3. Presentació i aprovació, si és el cas, del Pressupost i Pla d’Activitats per al curs 2013/14.
  4. Informacions de la Junta de l’AMPA: Activitats extraescolars, suport a projectes varis del centre.
  5. Suggeriments, precs i preguntes.

* L’acta del curs passat està a la vostra disposició a Consergeria, on podeu demanar-la.

LA JUNTA de l’AMPA

 

Convocatòria: 11 desembre Assemblea General Ordinària AMPA