Alumnes de l’optativa de revista de 3r de l’ESO entrevisten a l’alcalde de Barcelona.

El dimecres 29 de maig l’entitat Junior Report, amb qui editem la nostra revista digital, va
organitzar una trobada amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Hi van participar catorze
centres diferents, que també col·laboren amb l’esmentada entitat. Cada centre hi enviava un
parell d ́estudiants i aquests formulaven una o dues preguntes a l’alcalde.
Les preguntes abastaven àmbits diversos: seguretat, sostenibilitat, joventut i educació,
mobilitat, atenció a les persones. L’alcalde les va saber respondre amb solvència i claredat,
parlant de manera relaxada i propera amb el jovent.
L’acte es va celebrar al Saló de Cent, lloc on els nois i noies van poder conèixer prèviament
amb una visita guiada d’una tècnica de l’Ajuntament, que també els va mostrar altres sales
nobles de l’edifici, tot explicant la seva història.

Inés: docent de la Revista