Alumnat de biologia de 2n de Batxillerat, al Parc de la Serra de Collserola

Alumnat de biologia de 2n de Batxillerat, al Parc de la Serra de Collserola

El passat dimecres dia 6 d’octubre, les i els alumnes de biologia de 2n de batxillerat vam
passar tot el matí al Parc Natural de la Serra de Collserola.
L’activitat que vam dur a terme va consistir a anar pels diferents medis del parc i investigar
sobre la vegetació (arbres, arbustos, lianes entre d’altres vegetals). Vam separar-nos en sis
grups i ens van donar un document sobre els ambients de Collserola que havíem d’omplir i
també una clau dicotòmica (un codi que serveix per classificar els éssers vius). Ens vam
moure per quatre medis diferents, l’alzinar, la pineda, la màquia i el bosc de ribera. En cada
medi, cada grup tenia un número que podia adjudicar a un arbre, arbust o liana.
Seguidament, cada grup havia d’identificar tots els altres números de la resta de grups, de
tal manera que cada grup podia investigar la resta d’espècies. Després compartíem opinions
fins a finalment esbrinar de quina espècie es tractava.
Al llarg del dia, ens van explicar diverses situacions que podia patir un bosc o un parc
natural. Com a exemple, el terme “capacitat de càrrega”, que té com a significat la quantitat
de població que pot suportar un ecosistema. També, ens van explicar com algunes plantes
tenen una espècie de pèls anomenats tricomes que serveixen principalment per l’absorció
de l’aigua, regulació de la temperatura, entre d’altres funcions.
Ha sigut una excursió que ens ha servit per desconnectar, fruir i aprendre sobre la natura i
sobre com identificar les diferents espècies que podem trobar en un bosc.

Alumnes 2nBatxA de biologia.