Ajuts de menjador 22-23

Ajuts de menjador 22-23

Ha sortit publicada la resolució provisional d’admesos i denegats del període inicial dels ajuts de menjador del curs 2022-23.  Podeu trobar aquesta informació al tauler d’anuncis del centre i en aquest document.

Si contra aquesta proposta de concessió/denegació algú vol presentar al·legacions té fins el 16 de setembre per lliurar-la a la secretaria de l’institut. El formulari es pot recollir al centre o  baixar de la pàgina web del Consorci:   https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar 

Si el motiu de l’al.legació és per manca de signatura s’ha d’adjuntar al formulari la sol.licitud de l’ajut signat. Si la denegació és per un altre motiu s’ha d’adjuntar la documentació justificativa.

Per demanar hora per venir a lliurar la documentació a secretaria s’ha de fer a la web: https://insmonturiol.cat/secretaria/