50 anys a l’Institut Narcís Monturiol: el concurs literari de Sant Jordi

50 anys a l’Institut Narcís Monturiol: el concurs literari de Sant Jordi

Un dels concursos literaris més antics de Catalunya, aquest any la XXXVIII continua fidel als seus orígens:  la llengua catalana i la participació dels nens i de les nenes, de les noies i dels noies de les escoles públiques i concertades de l’entorn.