1r de batxillerat: comença el Treball de Recerca

El 7 de febrer, l”alumnat de 1r de batxillerat ha participat en la sessió informativa sobre el programa “En la Recerca del Desenvolupament”. La responsable de la ONG d’assemblea de Cooperació per la Pau (ACCP) va presentar les propostes d’assessorament i seguiment que des de la seva organització ofereixen a l’alumnat que ha de realitzar el Treball de Recerca.

 

Com a continuació a aquest procés d’Orientació per tal d’elegir el tema objecte d’aquesta recerca, el 14 de gener, l’alumnat de 2n de batxillerat ha explicat als companys i a les companyes de 1r de batxillerat la seva experiència en la confecció del seu treball. Els han ofert una sèrie de recomanacions que poder dur a terme aquesta tasca de recerca de la forma més eficient possible.

Consells com:

Consultar fonts d’informació en biblioteques i arxius; i no limitar-se a recercar només a internet. Contrastar les fonts utilitzades.

Planificar les entrevistes amb suficient antelació.

Treballar intensament el període de vacances d’estiu per poder començar 2n amb menys càrrega de treball.

Tenir iniciativa a l’hora de fer el seguiment amb el tutor o tutora del treball.

I finalment una recomanació: el treball no ha de ser massa extens però és imprescindible que estigui ben documentat.

 

El 7 de març caldrà lliurar el full de tria del treball a la coordinadora de batxillerat.

Bona Recerca!