1r BAT: Química a la UAB

El passat 10 de maig els alumnes de química de 1r Batxillerat vam anar a la UAB, a fer un
experiment sobre l’efecte hivernacle i els seus gasos.
Vam poder veure un dels laboratoris de la UAB, que és on vam fer l’experiment, que
consistia a descobrir si el CO₂ és un gas d’efecte hivernacle.
Primerament, ens van introduir el tema i ens van donar teoria sobre l’efecte hivernacle, que
era, que passava, perquè es produïa, mentre també fèiem un document d’investigació on
exposàvem el que nosaltres creiem i les nostres hipòtesis.
Per l’experiment vam fer ús de material de laboratori, i vam fer una reacció química per
produir un excés de CO₂ i per mesurar la temperatura vam posar un termòmetre, per tant,
si la temperatura augmentava més en el matràs amb CO₂ que en el que només tenia aire
normal, podríem dir que el CO₂ és un gas d’efecte hivernacle. Cal aclarir que per
augmentar la temperatura vam posar una llum de rajos infrarojos.
Després de l’experiment vam fer una part teòrica d’interpretar gràfiques i moviments
moleculars (amb un programa simulador) segons els enllaços i el tipus de llum que li
donàvem (infraroja, ultraviolada…).
Ens va agradar molt poder tocar una mica més tot el tema de laboratori, i també poder
conèixer una mica més dels problemes del món portats a nivell microscòpic.

Marina: alumna de 1r de BAT.